Outsourcing druku

Outsourcing druku

Outsourcing druku

 

Idea outsourcingu

 

„Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my”  Henry Ford

 

Podstawowym celem zastosowania outsourcingu są oszczędności.

 

Coraz więcej firm decyduje się na outsourcing urządzeń biurowych.
Według danych IPSOS niemal 60% firm korzysta z usługi outsourcingu. Dlaczego?
To się po prostu opłaca!


Outsourcing może obniżyć całościowe koszty druku nawet o kilkadziesiąt procent!

 

 

Pierwotnie outsourcing rozumiany był jako strategia zaopatrzenia stosowana przez firmy produkcyjne, głównie motoryzacyjne, polegająca na rezygnacji z wytwarzania wszystkich prefabrykatów niezbędnych do produkcji, na rzecz pozyskiwania ich od innych producentów.

Obecnie outsourcing traktowany jest jako nowoczesna strategia zarządzania, polegająca na oddaniu innemu przedsiębiorstwu zadań nie związanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy, dzięki czemu może ona skupić swoje zasoby i środki finansowe na tych obszarach, które stanowią podstawę jej działań i w których osiąga przewagę konkurencyjną.

Gwałtowny wzrost zainteresowania outsourcingiem notuje się na rok 2004, kiedy to zaczęto wskazywać na poważną rolę w gospodarce światowej outsourcingu zagranicznego (offshore outsourcing lub offshoring) i publicznie analizować wpływ stosowania tej strategii w krajach rozwiniętych na wzrost bezrobocia i stagnację gospodarczą.

 

Najważniejszymi powodami stosowania outsourcingu przez przedsiębiorstwa jest możliwość redukcji i kontroli kosztów operacyjnych oraz uzyskania dostępu do usług najlepszej jakości.

Przy zastosowaniu outsourcingu istony jest dobór kryteriów wyboru dostawcy, a nie kierowanie się wyłącznie kryterium cenowym.

 

Outsourcing systemów druku, zarządzania drukiem i produkcji dokumentów (drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie etc.) to:

Niższe koszty druku,
    Większa efektywność,
    Komfort i wygoda,
    Usprawnienie procesów produkcji, obiegu i przechowywania dokumentów.

 

Outsourcing to również szeroka oferta wsparcia serwisowego.
FivE , autoryzowany partner DEVELOP, gwarantuje między innymi :

-profesjonalny serwis,
-szkolenia użytkowników, korzystne pakiety serwisowe,
-pomoc w optymalnym dobraniu parametrów i konfiguracji sprzętu,
-opiekę nad urządzeniami w okresie gwarancji oraz po jej zakończeniu.

 

 

Super wydajne i ekonomiczne kserokopiarki, drukarki oraz urządzenia wielofunkcyjne kolorowe i monochromatyczne .