Leasing urządzeń biurowych

Leasing urządzeń biurowych

Leasing urządzeń biurowych

LEASING to alternatywny w stosunku do kredytu bankowego sposób finansowania zakupu urządzeń.

Na podstawie umowy leasingu, leasingodawca, umożliwia korzystanie z niego leasingobiorcy w określonym terminie. W zamian za to leasingobiorca płaci raty leasingowe.

Opłata początkowa oraz wszystkie raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu.

Urządzenia nie muszą być amortyzowane dłużej niż są efektywnie wykorzystywane.

Symulacje i przykładowe kwoty

 

* RATA leasingu nie obejmuje obsługi serwisowej

 

LEASING OPTYMALNY

Najczęściej stosowany typ umowy. Nie zawiera opcji zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. Cechą charakterystyczną jest to, że po zakończeniu umowy klient nie nabywa przedmiotu leasingu, a zwraca go firmie leasingowej lub wymienia go na nowy. Taka umowa jest najczęściej stosowana dla leasingu przedmiotów nowoczesnej technologii (sprzęt kserograficzny, komputerowy, audiowizualny) o szybkim tempie starzenia.

KORZYŚCI wynikające z tej formy leasingu:
• zapewnienie przedsiębiorstwom stałego dostępu do najnowszej technologii,
• przerzucenie ciężaru kosztów i uciążliwych procesów utylizacji zużytego sprzętu na firmę leasingową,
• w przypadku leasingu kilku przedmiotów o różnej amortyzacji np. komputer, ksero, projektor – uniknięcie tworzenia kilku umów leasingowych. Wszystkie przedmioty mogą być leasingowane w oparciu o jedną umowę.

 

LEASING TRADYCYJNY

Klasyczny rodzaj umowy leasingowej, który zawiera w sobie opcję nabycia przedmiotu leasingu. Charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy, klient ma prawo nabyć przedmiot umowy za wartość końcową określoną w umowie.

 

OPERATOR LEASINGU

Współpracujemy z operatorem leasingu firmą GRENKELEASING, będącej partnerem dużej niemieckiej spółki giełdowej Grenkeleasing AG z Baden-Baden, obecnej na niemieckim rynku finansowym od lat 70-tych, posiadającej aktualnie 20 oddziałów na terenie Niemiec oraz 18 filii zagranicznych (w Polce od roku 2003).

GRENKELEASING nie jest związany z żadnym producentem lub bankiem.